วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ และเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะ


แบบทดสอบก่อนเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. ให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจแล้วถึงจะตอบนะค่ะ

    ตอบลบ